Belangrijk om lokaal samen op te trekken


Van Mill in Gorinchem is in de basis een autobedrijf en onderdeel van de Amega groep. Jaren geleden maakte deze groep al de overstap naar een bredere aanpak. Rick Kennedie, directeur bij Van Mill: “Mobiliteit is altijd in beweging. Vroeger hielden we ons veel bezig met asfalt en auto’s. Nu liggen er andere uitdagingen en kijken we ook naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Dat doen ze niet alleen richting klanten, maar ook naar de eigen medewerkers.


Aanleiding: Korte Termijn Maatregelen A15
Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid – Holland en de Drechtsteden werken samen aan een betere doorstroming van de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. Hiervooris een pakket maatregelen samengesteld: de Korte Termijn Maatregelen A15. Samen met het bedrijvenplatform Samen Bereikbaar worden verschillende regelingen en acties opgezet voor (logistieke) bedrijven.

Rick: “Laat ik beginnen te zeggen dat wij een sociaal bedrijf zijn en veel investeren in tevredenheid van de medewerker. Dat zien we ook terug in de lange dienstverbanden en de hoge medewerkerstevredenheid, gemiddeld een 9. Hier zijn we super trots op! Er is bij ons in het bedrijf ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook voor mensen die gevlucht zijn uit hun land van herkomst. We investeren hier echt in mensen. We doen dat ook met een blik op de toekomst en om de continuïteit binnen de organisatie te waarborgen.”

Dat niet iedereen kan thuiswerken in deze tijd moge duidelijk zijn. Zo is het voor een automonteur bijzonder lastig om zijn/haar werkzaamheden thuis uit te voeren. Wel werken de stafafdelingen van het bedrijf waar nodig en mogelijk thuis. “Thuiswerken heeft ook bij ons echt een vlucht genomen. Je ziet dat het denken over thuiswerken heel erg snel is gekanteld en dat het veel flexibiliteit biedt.”

“Van oudsher komen veel medewerkers met de auto. Het is dan ook van oorsprong een autobedrijf. Veel medewerkers zijn ook ooit begonnen uit voorliefde voor auto´s. Toch zetten we ook al langere tijd in op het Fietsplan en de Fiets van de zaak en stimuleren we het komen met de fiets. Een medewerker die op de eigen fiets komt, krijgt direct een vergoeding per kilometer. Indien een medewerker met de auto komt, is er pas een vergoeding na 10 kilometer woon werk afstand. Op deze manier stimuleren we ook weer de fiets.”

Op de vraag hoe Van Mill zijn medewerkers mee krijgt in andere mobiliteit en bijvoorbeeld het thuiswerken, reageert Rick: “Door vooral open te communiceren en open te staan voor maatschappelijke veranderingen. Natuurlijk hebben we veel medewerkers die emoties hebben bij de auto, maar ze zien ook dat het goed is om te kijken naar een totaalaanbod. Het is voor ons erg belangrijk oog te hebben voor de medewerkers en hun behoeften. Zo hebben we monteurs die nog van bestaande techniek houden, ruikend naar diesel & benzine en het fijn vinden echt met hun handen bezig te zijn. En we hebben monteurs die eigenlijk meer techneuten zijn en zich bezighouden met de moderne auto’s met diverse aandrijflijnen. Daar moet je oog voor hebben in je bedrijf.”

Onlangs werd Samen Bereikbaar als werkgeversplatform in Gorinchem gelanceerd. Van Mill twijfelde geen moment en tekende direct de intentieverklaring. Bedrijven die dit doen committeren zich aan 10 procent van de medewerkers uit de auto uit de spits. “Ik vind het heel belangrijk om lokaal samen op te trekken. Dat kan alleen maar als je het ook echt gezamenlijk doet. Wij werken zelf heel hard aan het leveren van onze bijdrage door bijvoorbeeld klanten te stimuleren buiten de spitstijden te komen en medewerkers te laten thuiswerken of te verleiden de fiets te pakken. Maar we kunnen het niet alleen en hebben anderen nodig om de drukte op de A15, A27 en in Gorinchem zelf te verminderen. Daar moeten we echt als bedrijfsleven van Gorinchem een stap in maken.”

Hoe de wereld van mobiliteit er over 10-15 jaar uit ziet? “Mobiliteit zal altijd blijven. Ook de auto, de fiets en het openbaar vervoer blijven bestaan. Maar de vormen en de inzet gaan wel veranderen. Mobiliteit wordt steeds efficiënter en mensen gaan steeds beter kijken naar ‘welk vervoermiddel past bij mij’,” aldus Rick.


Samen Bereikbaar
Wilt u meer weten over Samen Bereikbaar en/of wilt u zich als bedrijf aanmelden? Kijk dan voor meer informatie op www.samenbereikbaar.nl.

Wilt u meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen wij z.s.m. contact met u op. 

Geïnteresseerd?