Privacy- & cookiebeleid Van Mill

Dit is zowel het Privacy- & cookiebeleid van Opel-dealer Van Mill Dordrecht B.V., handelend onder de naam Van Mill, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24426120, inzake de website https://www.vanmill.nl/ en alle overige websites van Van Mill. Het privacybeleid heeft betrekking op de gegevensverwerking door Van Mill. Door middel van het klantensysteem en de websites van Van Mill alsook de bij Van Mill in gebruik zijnde app’s. De cookie-statement heeft betrekking op het gebruik van cookies door Van Mill.

Van Mill respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website(s). Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en de websites van Van Mill; Van Mill is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die niet van Van Mill zijn maar die wel via een link op onze website(s) bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens het privacybeleid en disclaimer van die andere website te raadplegen.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS (PRIVACYBELEID)

GEBRUIK VAN ONZE DIENST(EN)/WEBSITE(S)

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Van Mill of één van onze websites bezoekt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Van Mill en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren dan wel om u te informeren over producten en diensten van Van Mill. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Van Mill -mailings altijd stoppen via de in de betreffende mailing aangegeven methode. 

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen door Van Mill gebruikt. Van Mill verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Van Mill.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en in een aantal gevallen af te schermen, te veranderen of te verwijderen. Daartoe kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Als u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich altijd afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Om onze dienst te kunnen leveren verwerken wij persoonsgegevens in een land buiten de Europese Economische Ruimte (Verenigde Staten). Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een dergelijke doorgifte toegestaan mits wij passende maatregelen treffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens op juiste en veilige manier worden verwerkt. Wij hebben of zullen (toekomstige klant) daarom in overeenstemming met artikel 46, tweede lid, sub c en d van de AVG en artikel 7.5 van de algemene voorwaarden met deze partij een modelcontract sluiten op grond waarvan doorgifte aan deze partij is toegestaan. Daarnaast zullen we door middel van een aanvullende verwerkersovereenkomst (conform artikel 28 AVG en artikel 7.4 van de algemene voorwaarden) aanvullende afspraken maken met deze partij over de verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJN

Van Mill bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

COOKIEBELEID

Voor haar website(s) maakt Van Mill gebruik van twee soorten cookies: technische cookies en externe tracking cookies. De technische cookies zijn nodig om de website correct te laten werken, denk daarbij aan bijvoorbeeld het bijhouden van de inlogstatus of voor het vergelijken van voorraadauto’s. Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser. Ook wordt het gedrag van de gebruiker bijgehouden voor latere analyse met de bedoeling de bruikbaarheid van de websites te optimaliseren en deze beter te laten aansluiten op uw gebruik. De effectiviteit van online campagnes wordt berekend.

Daarnaast maken de sites op enkele pagina’s ook gebruik van externe cookies. Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde webpagina's te delen via uw social media, maar ook geeft het ons inzicht in het website- gedrag. Daarmee kunnen we onze website(s) verder optimaliseren en beter laten aansluiten op uw gebruik. De gegevens die wij hiermee vergaren worden nooit aan derden doorverkocht en slechts gebruikt om het gebruik van onze website(s) te analyseren.

APK

Met ingang van 1 januari 2024 zijn wij wettelijk verplicht het daadwerkelijke brandstofverbruik van personenauto's en lichte bedrijfswagens die op of na 1 januari 2021 zijn geregistreerd, te meten en door te geven aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Deze verplichting omvat voertuigen die op diesel en gas rijden en die na drie jaar apk-plichtig zijn.

Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u ermee in dat wij, conform de geldende wet- en regelgeving, het daadwerkelijke brandstofverbruik van uw voertuig meten en de bijbehorende gegevens doorsturen naar de RDW.

OVERZICHT GEBRUIKTE EXTERNE COOKIES

Google Analytics

Google Analytics is een service aangeboden door Google. Voor marketeers worden gedetailleerde statistieken bijgehouden over de bezoekers aan een website:

• dataverzameling: anoniem (ad serving domains, browser type, demographics, language settings, page views, time/date). Pseudonymous (IP address);

• data gedeeld: anonieme data wordt gedeeld met derden;

• bewaartermijn: 26 maanden.

WIJZIGINGEN

Het Privacy- & cookiebeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Van Mill. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaringen te raadplegen.